وبی مارکت/مرجع محصولات دیجیتالی

آموزش فن بیان و اصول سخنوری اثر فرزانه معصومیان

آنچه در جلسه اول می آموزید:
اثر معجزه آسای کلام در زندگی افراد
آموزش تولید صدا
سرعت در بیان
تاکید، مکث، فراز و فرود در سخنرانی
تمرینات ریتم در بیان
آموزش ابراز احساس برای کارآمدتر بودن بیان (لحن در بیان)
تمرینات مرتبط

آنچه در جلسه دوم می آموزید:
تمرینات تکمیلی لحن و ریتم در بیان
چگونه پرطنین و دلنشین سخن بگوییم؟ – راه ها و روش های عملی
نحوه تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن در بیان
آشنایی بیشتر با قدرت های کلامی، غیر کلامی و فراکلامی در بیان
انجام تمرینات این جلسه

آنچه در جلسه سوم می آموزید:
برجسته خوانی
چگونه میتوان با بیان مناسب، منظور اصلی را به مخاطب انتقال داد؟
انجام تمرینات عملی مکث و تاکید در بیان
آموزش سرعت در بیان
چگونه با به کاربردن سرعت مناسب، با توجه به متن، سخنان اثرگذارتری بیان کنیم؟

آنچه در جلسه چهارم می آموزید:
ادامه مبحث سرعت در بیان و نقش زمان در اثرگذاری کلام
چگونه بر پرگویی و پرحی و پراکنده گویی غلبه کنیم؟
یک سخنران موفق با خلاقیت و درایت خود مغز مخاطب را روشن می کند (ارائه روش ها)
چگونه مغز مخاطب را هر ۲۰ دقیقه روشن کنیم؟
انجام تمرینات مربوط به نقش سرعت در بیان

آنچه در جلسه پنجم می آموزید:
پیکره بندی یک سخنرانی موثر و موفق
مقدمه، بدنه اصلی و پایان مناسب در یک سخنرانی موفق
استفاده از روش های موثر برای یک اجرای کاملا موفق
چگونه یک شروع طلایی داشته باشیم؟
چگونه پایان طلایی تری داشته باشیم؟
چگونه میتوان در ارائه یک سخنرانی از خلاقیت مناسب بهره برد؟
بدنه اصلی و محتوا سخنرانی موفق
سه مدل پیشنهادی برای ارائه محتوی سخنرانی:
۱- سه نکته ای
۲- گذشته، حال، آینده
۳- مشکل، علت، راه حل
چه بگوییم و چگونه بگوییم
انجام تمرینات جلسه

آنچه در جلسه ششم می آموزید:
وضوع در بیان به همراه انجام عملی تمرینات
نقش تنفس صحیح در بیان به همراه انجام عملی تمرینات
فراز و فرود مناسب در سخنرانی موفق به همراه انجام عملی تمرینات
ما با مغز خود سخن می گوییم، پس درست نفس کشیدن را تمرین کنیم

آنچه در جلسه هفتم می آموزید:
۴ روش مهارتی در ارتباط
۴ مدل ارتباط و ارائه توضیحات پیرامون این مدل ها:
۱- ارتباط منفعلانه
۲- ارتباط تهاجمی
۳- ارتباط تهاجمی ، منفعلانه
۴- ارتباط قاطعانه
بررسی رفتار قاطعانه و حالات رفتاری و گفتاری
تاکید خاص بر روی شخصیت قاطعانه و حالات رفتاری و گفتاری
افرادی که رفتار قاطعانه دارند، و نحوه صحبت کردن قاطعانه و کسب موفقیت در ارتباط
چگونه میتوان رفتار قاطعانه داشت؟!
پرورش رفتار قاطعانه
پخش فیلم و نمونه ای از رفتار قاطعانه
نشانه های اعتماد به نفس بالا در رفتار و گفتار
نشان دادن رفتار و گفتار قابل قبول
گوش دادن فعالانه

آنچه در جلسه هشتم می آموزید:
من با استرس موفق تر می شوم!
انواع استرس ها و بررسی آن ها
انواع واکنش ها در برابر استرس
راه های مقابله با استرس
ابراز احساسات در بیان با توجه به مخاطب
قد و اندازه احساسات
نحوه کنترل احساسات
بررسی محیط سخنرانی

آنچه در جلسه نهم می آموزید:
با هر کس به زبان خودش حرف بزنیم
مخاطبان من چه کسانی می توانند باشند؟
چگونه با دیگران هم موج و صمیمی شویم؟
چگونه مخاطبان یک سخنرانی را بشناسیم
انواع مخاطب:
تاخیری ها
طنز پردازان حرفه ای
پرسشگران حرفه ای
و انواع مخاطبین دیگر
نحوه برخورد با بر هم زنندگان نظم جلسات سخنرانی

آنچه در جلسه دهم می آموزید:
انواع سخنرانی ها با هدف های متفاوت
قبل از هر کاری در سخنرانی با توجه به مخاطب چه باید کرد؟
عناصر اصلی یک صدای خوب و خوب حرف زدن
تشخیص بازخوردهای سخنرانی:
(قبل سخنرانی، ضمن سخنرانی، بعد از سخنرانی)
مدل های متداول در ارائه سخنرانی
تیم تحقیقاتی وبی مارکت شما رو دعوت به دانلود این فایل زیبا و کاربردی مینماید .

2,000,000 ریال – خرید
محصولات دیگر
aparat